Gwarancja

Gwarancja Towary zakupione w sklepie Bagmaster objęte są ustawowym okresem gwarancji 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wystawienia dowodu sprzedaży(paragon, faktura).
  • Gwarancją objęte są wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym(nie zniszczonym).

Towar należy dostarczyć w jak najszybszym terminie od ujawnienia wady, w stanie czystym, odpowiadającym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu. Gwarancja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do naszej firmy. W przypadku dłuższej naprawy klient zostanie poinformowany telefonicznie.

Gwarancji nie podlegają towary posiadające:

  • Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego użytkowania.
  • Nieprawidłowej konserwacji.
  • Naturalnego zużycia towaru.

Paczkę reklamacyjną wraz dowodem zakupu i krótkim opisem czego dotyczy reklamacja należy wysłać na adres: Bagmaster-pl Jankowice ul. Polna 1 55-200 Oława